ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ | ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΦΟΡΙΤΕΣ | ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΛΑΡΙΣΑ

Expert Line

Expert Line

3160


24x41mm
3360


30 x 45 mm
3660


37 x 58 mm
3860


49 x 68 mm
3960


55 x 106 mm
3960 Dater right


55 x 106 mm
3960 Dater left


55 x 106 mm
3960 Double Dater


55 x 106 mm
R 3040 Dater
9-2

Ø 40 mm
3100


24 x 41 mm
3300


30 x 45 mm
3400


27 x 58 mm
3600


37 x 58 mm
3800


49 x 68 mm
3900


55 x 106 mm
R 3040


Ø 40 mm
flogo-01.png ilogo-01.png belogo-01.png

 

 

         d.png

 

 

         Lohmann_Logo111.png

        

 

 

                c.png

 

 

             gldrinng.png

Επικοινωνία

  
 1ο κατάστημα (Φιλελλήνων 2)
Τ: 2410 252998 


 
 2ο κατάστημα (Φιλελλήνων 8-10)
Τ: 2410 533003
 
 
 3ο κατάστημα (Π. Μελά 1)
Τ: 2410 531884